Klachten en disclaimer

Klachtenprocedure

KWPS wil graag dat u tevreden bent over haar diensten en haar service. Daarom werkt KWPS steeds aan de kwaliteit van de dienstverlening. Sommige klachten kunnen vrij eenvoudig worden verholpen. Als een klacht al langer geleden is ontstaan, kan het moeilijker worden om alle informatie die nodig is, te achterhalen. Als u een klacht heeft, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk. Wij luisteren naar u en zoeken naar een passende oplossing.

Advisering en/of bemiddeling specifiek product

Als uw klacht ziet op advisering over of bemiddeling in een specifiek pensioenproduct van een specifieke verzekeraar en wij samen niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het klachteninstituut (www.kifid.nl). KWPS is bij Kifid aangesloten onder nummer 300.014643. Ons kantoor heeft zich niet standaard geconformeerd aan het opvolgen van het advies van de Geschillencommissie Kifid. Vooraf bespreken wij met u of de uitspraak van de Geschillencommissie Kifid voor u en voor ons bindend zal zijn. Indien dat niet het geval is, kunt u zich tot de burgerlijke rechter wenden.

Disclaimer

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel KWPS tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt KWPS expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

KWPS beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en benadrukt dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie niet geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Vragen, informatie en contact