WFT

KWPS adviseert over de inhoud van pensioenregelingen en assisteert bij het selecteren van de beste pensioenuitvoerder. Indien wij u adviseren over of bemiddelen bij een specifiek pensioenproduct van een pensioenuitvoerder, dan valt deze dienstverlening onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). Op basis van deze wetgeving en onze zorgplicht als adviseur, verzoeken wij u diverse informatie aan te leveren over de onderneming. Dit is noodzakelijk om de onderneming een passend advies te geven en voldoet aan de leidraden die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hierover heeft gepubliceerd.

De diensten die wij aanbieden en de afspraken die wij hierover maken omschrijven wij helder en begrijpelijk voor onze cliënten. Door gewijzigde regelgeving moeten alle financiële dienstverleners voortaan gebruik maken van gestandaardiseerde documenten over de dienstverlening, die door de AFM zijn vastgesteld. Voor onze cliënten stellen wij altijd een op maat gemaakt plan van aanpak op.

Vragen, informatie en contact