Medezeggenschap pensioen bij kleine ondernemingen

De SER heeft geadviseerd om medezeggenschap over pensioen bij kleine ondernemingen (minder dan 50 werknemers) te versterken door de werkgever te verplichten de personeelsvertegenwoordiging schriftelijk te informeren over voorgenomen wijzigingen. Het kabinet heeft in januari 2018 aangegeven het voorstel over te nemen en komt in 2018 met een wetsvoorstel.

Huidige positie personeelsvertegenwoordiging en personeelsvergadering

Zoals in onze actualiteit van 22 maart 2017 aangegeven is de huidige positie van de personeelsvertegenwoordiging en de personeelsvergadering bij pensioen beperkt. De personeelsvergadering heeft geen instemmingsrecht of informatierecht ten aanzien van pensioen. De personeelsvertegenwoordiging heeft op dit moment alleen een mondeling informatierecht.

Aanstaand wetsvoorstel

De SER concludeerde in haar onderzoek van 17 februari 2017 dat een instemmingsrecht, zoals de ondernemingsraad heeft, voor de personeelsvertegenwoordiging en personeelsvergadering een te vergaande stap is. Wel adviseert de SER om het informatierecht te versterken door werkgevers te verplichten de personeelsvertegenwoordiging en de personeelsvergadering tijdig schriftelijk te informeren. Daarnaast wordt het initiatiefrecht voor de personeelsvertegenwoordiging uitgebreid. Hierdoor kunnen zij het onderwerp pensioen op eigen initiatief op de agenda laten zetten. De regering heeft besloten om dit advies over te nemen en zal dit in 2018 in een wetsvoorstel verwerken.

Conclusie

Voor kleine werkgevers is het na ingang van het aanstaand wetsvoorstel van belang dat zij het personeel tijdig en schriftelijk informeren over wijzigingen in pensioen. Ook zal er meer bewustwording moeten komen over de rechten van de personeelsvertegenwoordiging. 

18 januari 2018

Auteur(s)