Bakkers en Zoetwaren willen samen verder in Bpf Voeding

Publicatiedatum 29 maart 2021

De twee pensioenfondsen Bpf Bakkers en Bpf Zoetwaren zijn van plan om samen verder te gaan in een nieuw pensioenfonds ‘Bpf Voeding’. Ze nodigen andere fondsen die actief zijn in de voedingssector uit om ook aan te sluiten. Wat zijn de gevolgen?

De reikwijdte van de verplichtstelling verandert in beginsel niet. Bedrijven die eerder onder de verplichtstelling van een van beide fondsen vielen, zullen hier onder blijven vallen. Was er geen verplichtstelling van toepassing, dan is deze ook niet van toepassing in het geval van het samengevoegde pensioenfonds. De betreffende fondsen, Bakkers en Zoetwaren, gaan nog niet direct samen. Zij bereiden zich eerst los van elkaar voor op het nieuwe pensioenstelsel, zodat daarna het nieuwe fonds kan ontstaan. De verwachting is dat het haalbaar is om dit primo 2024 af te ronden. Door huidige aanspraken eerst om te zetten naar aanspraken op basis van het nieuwe pensioenstelsel en daarna pas samen te gaan, gaat er geen vermogen van het ene naar het andere fonds. De fondsen houden na het samengaan overigens enige vrijheid om de regeling voor hun deelnemers vorm te geven.

Ten slotte geven beide fondsen andere pensioenfondsen binnen de voedingssector in overweging om ook aan te sluiten. Voor de hand liggende fondsen zijn bijvoorbeeld Slagers, VLEP, Zuivel, Foodservice, Levensmiddelenhandel en zelfs Landbouw. Samengevat: alles wat door de mond gaat. Net als bij de samenvoeging van Bakkers en Zoetwaren wijzigt in beginsel niks in de reikwijdte van de verplichtstelling als overige fondsen ervoor kiezen om aan te sluiten.

Meer informatie en contact