Fout in de toelichting beschikking whk, premies kloppen wel

Publicatiedatum 2 december 2022

Eind november hebben werkgevers de beschikking 'Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas 2023' van de Belastingdienst ontvangen. De toelichting bij de berekening van het premiepercentage is niet goed, zo heeft de Belastingdienst op haar website gepubliceerd. De percentages zelf kloppen wel.

Werkgevers die publiek zijn verzekerd voor de WGA en de ZW betalen de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (in het kort whk). Bij de vaststelling van de premie wordt onderscheid gemaakt naar de omvang van de loonsom. Kleine werkgevers betalen alleen een sectorale premie terwijl grote werkgevers een werkgever-specifieke premie betalen (gebaseerd op het daadwerkelijke ziekteverzuim). Voor middelgrote werkgevers is de premie gedeeltelijk gebaseerd op de sectorale premie en gedeeltelijk gebaseerd op de eigen kenmerken. Voor deze laatste groep is de toelichting niet correct.

Een werkgever kwalificeert als een middelgrote werkgever wanneer de loonsom meer bedraagt dan 25 keer het gemiddeld premieplichtig loon per werknemer (€ 905.000) maar minder dan 100 keer het gemiddeld premieplichtig loon (€ 3.620.000). In de toelichting is ten onrechte opgenomen dat het moet gaan om een loonsom van meer dan 10 keer het gemiddeld premieplichtig loon. De vastgestelde premiepercentages zelf kloppen wel.

Werkgevers doen er goed aan om de beschikking te controleren. Let daarbij onder andere op de correctheid van de sectorindeling en of de gehanteerde loonsom en toegekende schadelast juist zijn.

Meer informatie en contact
Dirk de Wit
senior consultant