Voorscan werkingssfeeronderzoek bpf

Beschrijving

In een voorscan beoordelen wij of er een kans bestaat dat er een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds van toepassing is op een werkgever. De voorscan wordt gedaan op basis van de bedrijfsactiviteiten, de site van het bedrijf en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Benodigde informatie

  • duidelijke omschrijving van de verschillende activiteiten binnen de organisatie
  • website van de organisatie
  • statutaire naam van de entiteit en /of inschrijfnummer Kamer van Koophandel

Rapportage

Wij rapporteren de uitkomsten van de voorscan in een e-mail. De voorscan geeft aan wat de eventuele vervolgstappen zijn. De voorscan geeft niet per definitie aan hoe groot het risico van aansluiting is.