Pensioen risicomanagement onderhoud

Beschrijving

Al staat een pensioenregeling als een huis, het heeft onderhoud nodig. Veranderingen in wet- en regelgeving, processuele onvolkomenheden en miscommunicatie kunnen leiden tot (nieuwe) risico’s. Een laag rendement, hoge kosten, onvoldoende of niet verzekerd zijn, onduidelijkheid over karakter van de regeling en hoogte van de aanspraken, vallen onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds of een cao, niet aansluiten bij HR-beleid. Het zijn maar voorbeelden.

Benodigde informatie

 • machtiging (per email) om bij de uitvoerder benodigde gegevens op te vragen
 • inloggegevens online portal
 • recente verzamelloonstaat
 • overzicht individuele keuzes werknemers ter zake aanvullende dekkingen en bijspaarbedragen 
 • wijzigingen in (de verdeling van) werkzaamheden, structuur en activiteiten van de organisatie

Rapportage (jaarlijks in Q2)

In onze jaarrapportage berichten wij over de uitkomsten van:

 • een steekproef op het pensioen in de loonadministratie van de werkgever
 • een steekproef op de pensioen- en verzekeringsadministratie van de uitvoerder
 • benchmark op de beleggingsresultaten van de uitvoerder
 • quick scan toepasselijkheid verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds / cao-normeringen
 • quick scan als gevolg van aangekondigde wetswijzigingen
 • workforce analyse