Pensioen risicomanagement nulmeting

Beschrijving

Er bestaan geen pensioenregelingen zonder risico’s. Vervelender is als deze risico’s niet in kaart zijn gebracht en niet duidelijk is wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Een nulmeting laat zien in hoeverre een bestaande situatie risicovol is. Risico’s worden vergroot doordat pensioen de meest complexe arbeidsvoorwaarde is, er veel over geprocedeerd wordt door (oud)medewerkers en de financiële belangen groot zijn.

Benodigde informatie

KWPS heeft de volgende gegevens nodig om in verband met een nulmeting:

  • uitkomsten recent werkingssfeeronderzoek
  • recent pensioenreglement
  • recente uitvoeringsovereenkomst (overeenkomst tussen uitvoerder en werkgever)
  • werknemerscommunicatie en werknemersinstemming
  • instemming van en communicatie met Ondernemingsraad of bonden

Rapportage

In een rapportage bericht KWPS over in het oog springende risico’s die bestaan op civiel juridisch, toezichtsrechtelijk, fiscaal, verzekeringstechnisch, beleggingstechnisch en kostentechnisch gebied.