Opzetten pensioenregeling voor een startende onderneming

Beschrijving

Als een werkgever nog geen pensioenregeling heeft opgezet, komen tal van vragen op de werkgever af. KWPS beantwoordt deze vragen, gaat in op het HR-beleid, interviewt de werkgever, verzorgt een werkingssfeeronderzoek, levert een blauwdruk van de gewenste regeling op, vraagt offertes op bij uitvoerders en beoordeelt juridische documenten. Uiteindelijk wordt de regeling geïmplementeerd en indien gewenst gecommuniceerd.

Benodigde informatie

  • een duidelijke omschrijving van alle werkzaamheden binnen de organisatie
  • website van de organisatie
  • een contactpersoon binnen de organisatie en een korte beschrijving van diens kennis van en ervaring met het Nederlandse pensioenstelsel
  • statutaire naam van de entiteit en/of inschrijfnummer KvK
  • personeelsbestand en salarisgegevens
  • is er sprake van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging?

Rapportage

Het proces van ontwerp en implementatie van een pensioenregeling is vrij omvangrijk, mede wegens wettelijke voorschriften. Er zijn meerdere rapportages en afstemmomenten. Het proces wordt toegelicht en uitgediept in een door KWPS uit te brengen vrijblijvende offerte.