Kwantitatieve toets

Beschrijving

Een kwantitatieve toets maakt duidelijk of de ontslagvergoeding voor een oudere werknemer leidt tot een strafheffing van 52% voor de werkgever. Bij voorkeur wordt de toets uitgevoerd vóórdat er een overeenkomst met de werknemer tot stand komt. Slaagt de kwantitatieve toets niet, of is bij voorbaat duidelijk dat deze niet zal slagen, bijvoorbeeld omdat het pensioen al ingaat, dan kan een zogenaamde kwalitatieve toets worden uitgevoerd.

Benodigde informatie

Om een kwantitatieve toets te kunnen uitvoeren heeft KWPS de volgende gegevens nodig:

  • geboortedatum werknemer en datum in dienst
  • bedrag ontslagvergoeding / hoogte vrijgesteld loon / beschrijving en bedragen regeling
  • recente loonstrook
  • een overzicht van de vaste salarisbestanddelen en het vaste deel van de bonus
  • de standaard pensioenleeftijd in de pensioenregeling (of vervroegde pensioenleeftijd als daar sprake van is)
  • vraagt de werknemer (waarschijnlijk) WW aan?

Rapportage

De uitkomsten worden gerapporteerd in een e-mail met een bijlage over de uitgangspunten en uitkomsten van de kwantitatieve toets.