Kwalitatieve toets

Beschrijving

Een kwalitatieve toets maakt duidelijk of er individuele omstandigheden zijn waardoor een ontslagregeling voor een oudere werknemer niet aan te merken is als een RVU. Er is dan geen pseudo-eindheffing van 52% verschuldigd door de werkgever. KWPS voert de kwalitatieve toets uit door de feitelijke ontslagreden na te gaan en bewijzen op te vragen waaruit blijkt dat het afscheid een leeftijdsonafhankelijke achtergrond heeft. Bij voorkeur wordt de toets uitgevoerd vóórdat er een overeenkomst met de werknemer tot stand komt.

Benodigde informatie

Om een kwalitatieve toets uit te voeren heeft KWPS de volgende gegevens nodig:

  • een beschrijving van de situatie en de feitelijke redenen die ten grondslag liggen aan het afscheid 
  • voorhanden bewijsmiddelen waaruit de feitelijke redenen blijken (bijvoorbeeld functionerings- en beoordelingsgesprekken, verzuimrapporten, mails, memo’s, etc.)
  • gegevens van de contactpersoon bij de werkgever om vragen te kunnen stellen over de casus

Rapportage

De uitkomsten worden gerapporteerd in een kort memo. Dit memo wordt in concept voorgelegd en besproken voordat het definitief wordt uitgebracht.