Indienen verzoek bij fiscus om beschikking

Beschrijving

Als u volledige zekerheid wenst over de vraag of sprake is van een RVU, dan kan schriftelijk een beschikking worden aangevraagd bij de Belastingdienst. In een brief aan de fiscus zet KWPS de casus uiteen, trekt een conclusie en vraagt om een beschikking. Bij voorkeur wordt het verzoek uitgevoerd vóórdat er een overeenkomst met de werknemer tot stand komt.

Benodigde informatie

Om een verzoek tot een beschikking te kunnen opstellen heeft KWPS de gegevens nodig:

  • een beschrijving van de situatie en de feitelijke redenen die ten grondslag liggen aan het afscheid
  • voorhanden bewijsmiddelen waaruit de feitelijke redenen blijken (bijvoorbeeld functionerings- en beoordelingsgesprekken, verzuimrapporten, mails, memo’s, etc.)
  • gegevens van de contactpersoon bij de werkgever om vragen te kunnen stellen over de casus
  • contactgegevens van de vestiging van de Belastingdienst waaronder cliënt ressorteert (dienst en plaats, telefoonnummer en contactpersoon of loonbelastingspecialist)

Rapportage

KWPS stelt een verzoek op dat eerst in concept naar de werkgever en daarna definitief naar de Belastingdienst wordt verstuurd.