Restructuring

Een Analyse spilleeftijd kan duidelijk maken dat het effectief is afscheid te nemen van werknemers die niet ver van hun pensioen zijn. Duurzame inzetbaarheid kent zijn grenzen. De realiteit is dat de rek er soms allang uit is. Soms kunnen of willen werknemers niet doorwerken, komt omscholing te laat, raken arbeidsverhoudingen verstoord, of is het ziekteverzuim al te hoog. Onder die omstandigheden heeft het weinig zin het dienstverband op te rekken.

Bij vervroegde uittreding spelen – afgezien van de arbeidsrechtelijke aspecten – fiscale, sociaalrechtelijke en economische afwegingen. Het kan gaan om een individuele vervroegde uittreding of om het vertrek van meerdere personen. KWPS is in staat de bedrijfseconomisch gezien meest interessante weg te definiëren, werknemers te begeleiden en belastingdruk voor werkgever en werknemer zoveel mogelijk te verlagen.

  • Kwantitatieve ontslaganalyses
  • Vervroegde uittredingsregelingen
  • Voorkoming RVU-heffing
  • Kwalitatieve en kwantitatieve toetsing
  • Onderhandelingen en selectie uitvoerder
  • Afstemming en overleg fiscus
  • Werknemersbegeleiding

Wilt u vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem contact op met Jan-Olivier Kuijkhoven, 020-5891818.