Deelnemersadministratie

Beschrijving

De deelnemersadministratie betreft het aanmelden en afmelden van deelnemers en het doorgeven van mutaties aan de uitvoerder. Het is geen hogere wiskunde, wel een zorgvuldig klusje dat met name buitenlandse hoofdkantoren aan KWPS willen uitbesteden.

Benodigde informatie

  • huidige uitvoeringsovereenkomst tussen werkgever en pensioenuitvoerder
  • recent pensioenreglement
  • contactpersoon bij de pensioenuitvoerder
  • inloggegevens portal uitvoerder 

Rapportage

Met u wordt een werkwijze afgesproken om de benodigde informatie voor de deelnemersadministratie te kunnen delen. Gezien de aard van de werkzaamheden is er geen rapportage.