Berekening individuele pensioenschade

Beschrijving

Werknemers kunnen als gevolg van ontslag of vervroegde pensionering pensioenschade leiden. KWPS verschaft duidelijkheid over deze schade tot aan de AOW-datum door een analyse en een actuariële berekening.

Benodigde informatie

  • een recent salarisafschrift en de geboortedatum
  • voorgenomen ontslagdatum
  • een overzicht van het salaris en andere emolumenten
  • indien mogelijk (omdat sprake kan zijn van voorwaardelijk pensioen) een kopie van het meest recente Uniform Pensioenoverzicht
  • een kopie van het geldende pensioenreglement, of (als daar sprake van is) de naam van het verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds

Rapportage

Het bedrag en de onderbouwing van de pensioenschade worden gerapporteerd in een kort memo.