Artikelen en publicaties

2017

Mei 2017 - Wat als duurzame inzetbaarheid niet werkt?
drs. Natasja Winter 
(HR & Business Magazine)
Duurzame inzetbaarheid is het (zogenaamde) wondermiddel om werknemers langer vitaal aan het werk te houden. Maar het werkt niet in alle gevallen. Duurzaam inzetbaarheidsbeleid vraagt om een lange aanloop en voldoende inbedding in een organisatie. En dan nog past het niet altijd. Wat dan te doen met werknemers die de vruchten niet hebben kunnen plukken van het beleid dat nog maar net of nog niet bestaat? Wat te doen als duurzame inzetbaarheid in het geheel niet mogelijk is? Lees verder.

Maart 2017 - Nettopensioen bij fondsen niet goed doordacht
mr. Jan-Olivier Kuijkhoven
 (Pensioen Magazine)
In 2015 is het nettopensioen geïntroduceerd als een doekje voor het bloeden wegens de invoering van de geïndexeerde aftoppingsgrens van € 100.000. Deze grens zal met een aan zekerheid grenzende waarschij nlij kheid door een van de volgende kabinetten worden verlaagd. Daalt de aftoppingsgrens, dan worden meer werknemers met nettopensioen geconfronteerd. Met de verkiezingen voor de deur, althans ten tij de van het schrij ven van dit artikel, was dit voor de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie aanleiding om het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op een belangrij ke onvolkomenheid van de vreemde vogel te wij zen. Maar ook om andere redenen is er onderhoud nodig. Lees verder

2016

Maart 2016 - Het Nieuwe Pensioen combineert paternalisme met individualisme
mr. Jan-Olivier Kuijkhoven (Pensioen Magazine)
In het afgelopen decembernummer ben ik ingegaan op de groeiende noodzaak voor en de voordelen van het Nieuwe Pensioen, oftewel collectief gedefiscaliseerd beleggen en sparen. In dit artikel doe ik een beroep op het historisch en psychologisch besef van de lezer en roep sociale partners op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Dat hebben ze begin jaren zeventig van de vorige eeuw ook gedaan. Het gebrek aan actie van de werknemer om zijn pensioen goed voor te bereiden is de enige constante factor. Soms is paternalisme goed. Tot slot geef ik aanbevelingen voor de contouren van een regeling op basis van het Nieuwe Pensioen. Lees verder

Voor eerder gepubliceerde artikelen bekijk ons archief