Belangrijke pensioenwijzigingen in 2017

Ook in 2017 zullen er belangrijke wijzingen plaatsvinden in de fiscale kaders. Zoals ieder jaar zijn de AOW-franchises en het maximum pensioengevend salaris aangepast. Daarnaast wordt de pensioenrichtleeftijd 1 januari 2018 verhoogd naar 68 jaar. Dit betekent dat veel werkgevers hun pensioenregeling in 2017 dienen aan te passen.

Nieuwe fiscale bedragen voor pensioenregelingen

De Belastingdienst heeft de AOW-franchises definitief bekend gemaakt voor 2017. Deze zijn hieronder opgenomen.

  AOW-franchise middelloon AOW-franchise eindloon
01-01-2016 € 12.953 € 14.657
01-01-2017 € 13.123 € 14.850

 

  AOW-uitkeringen
  Enkelvoudig gehuwd Gehuwd met maximale toeslag Ongehuwd
01-01-2016 € 9.715 € 19.429 € 14.211
01-01-2017 € 9.843 € 19.685 € 14.393

Het maximum pensioengevend salaris is voor 2017 definitief vastgesteld op € 103.317. Zoals hiervoor ook onze eerdere actualiteit.

Verhoging pensioenrichtleeftijd

De pensioenrichtleeftijd gaat stapsgewijs omhoog. Dat is wettelijk geregeld. Hiervoor is in de Wet op de loonbelasting 1964 dezelfde systematiek opgenomen als in de Algemene Ouderdomswet. Als de macro gemiddelde levensverwachting volgens het CBS stijgt, stijgt de pensioenrichtleeftijd volgens een standaardformule mee. De aanpassing van de pensioenrichtleeftijd heeft minder ingrijpende gevolgen dan de AOW-leeftijd omdat het alleen ziet op toekomstige opbouw van pensioen. Op basis van de gestegen macro gemiddelde levensverwachting gaat de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 naar 68 jaar. Het is toegestaan om een lagere pensioenrichtleeftijd in de pensioenregeling te hanteren mits de pensioenopbouw actuarieel herrekend wordt naar een lagere pensioenrichtleeftijd.

De verhoging van de pensioenrichtleeftijd heeft tot gevolg dat veel werkgevers in 2017 de pensioenrichtleeftijd dienen aan te passen of, indien de gehanteerde pensioenopbouw op dit moment fiscaal maximaal is, de pensioenopbouw dienen te verlagen. Ook de premiestaffels in beschikbare premieregelingen dienen per 2018 te worden aangepast als gevolg van de nieuwe pensioenrichtleeftijd. Dit zal niet gelden voor de maximale opbouwpercentage in middelloon- en eindloonregelingen. Echter indien hetzelfde maximale opbouwpercentage wordt gehanteerd, zal een verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar een verlaging van de fiscale ruimte betekenen. Hiervoor kan een compensatie worden geboden. 

19 januari 2017

Auteur(s)